ACES PHARMA
               building blocks of life
Copyright © 2009 - 2016 ACES Pharma Inc. All rights reserved.
CATALOG PEPTIDES
Catalog  No
Product Name
CAS No
Size
Prices
15406
S6-1
 
1 mg

5 mg
$48.0

$144.0
15407
SAMs Peptide
[125911-68-4]
0.5 mg

2.5 mg
$68.0

$198.0
15408
Sarafotoxin 6c
[121695-87-2]
0.5 mg

1 mg
$150.0

$265.0
15409
Sauvagine, frog

[74434-59-6]
0.5 mg

2.5 mg
$145.0

$435.0
15410
SCPA
 
1 mg

5 mg
$45.0

$145.0
15411

SCPB
 
1 mg

5 mg
$45.0

$145.0
15412
Secretin, human
[108153-74-8]
1 mg

5 mg
$98.0

$298
15413
Secretin, rat
 
0.5 mg

2.5 mg
$65.0

$195.0
15414
Secretin, porcine
[17034-35-4]
1 mg

5 mg
$98.0

$298
15415
L-Selectin
 
1 mg

5 mg
$65.0

$195.0
15416
Serum Thymic Factor
 
1 mg

5 mg
$45.0

$135.0
15417
SIVmac239-1
 
1 mg

5 mg
$130.0

$245.0
15418
SIVmac239-2
 
1 mg

5 mg
$130.0
$245.0
15419
Somatostatin 25
 
0.5 mg

1 mg
$85.0

$139.0
15420
Somatostatin-28
 
0.5 mg

2.5 mg
$98.0

$295.0
15421
Somatostatin 28 (1-12)
 
1 mg

5 mg
$86.0

$258.0
15422
Somatostatin 28 (1-14)
 
1 mg

5 mg
$88.0

$265.0
15423
Somatostatin-14
 
5 mg

25 mg
$68.0

$204.0
15424
[Tyr1] Somatostatin
 
1 mg

5 mg
$56.0

$168.0
15425
[Tyr11] Somatostatin
 
1 mg

5 mg
$56.0

$168.0
15426
Speract
 
1 mg

5 mg
$52.0

$156.0
15427
Spinorphin, bovine
 
5 mg

25 mg
$145.0

$ 415.0
15428
Stresscopin, human
[352020-03-2]
0.5 mg

1 mg
$175.0

$295.0
15429

Stresscopin-Related
Peptide, human
 
0.5 mg

1 mg
$175.0

$295.0
15430
Syntide 2
[108334-68-5]
1 mg

5 mg
$85.0

$255.0
15431
Substance P
[33507-63-0]
5 mg

25 mg
$56.0

$168.0
15432
Substance P, Free Acid
[71977-09-8]
5 mg

25 mg
$56.0

$168.0
15433
[Nle11] Substance P
[57462-42-7]
1 mg

5 mg
$25.0

$85.0
15434
[Sar9] Substance P
[77128-75-7]
1 mg

5 mg
$38.0

$118.0
15435
[Pro9] Substance P
[104486-69-3]
0.5 mg

1 mg
$20.0

$50.0
15436
[Tyr8] Substance P
 
1 mg

5 mg
$55.0

$165.0
15437
Substance P (1-4)
 
1 mg

5 mg
$45.0

$135.0
15438
Substance P (1-7)
[68060-49-1]
0.5 mg

1 mg
$225.0

$345.0
15439
Substance P (1-9)

[57468-17-4]
1 mg

5 mg
$45.0

$135.0
15440
Substance P (7-11)
[51165-05-0]
1 mg

5 mg
$45.0

$135.0
15441
Suc-APA-pNA
 
100 mg

1 g
$68.0

$345.0
15442
Suc-LEPF-pNA
 
1 mg

10 mg
$80.0

$320.0
15443
Suc-RGPF-pNA
 
1 mg

10 mg
$80.0

$320.0
15444
Suc-SDPF-pNA
 
1 mg

10 mg
$80.0

$320.0
15445
Systemin
 
0.5 mg

2.5 mg
$56.0

$168.0
15446
S-F-L-L-R
 
1 mg

5 mg
$55.0

$165.0
15447
Ac-S-D-K-P
 
5 mg

25 mg
$78.0

$235.0
Catalog  
No

Product Name
CAS No
Size
Prices

15448
TAT
 
0.5 mg

2.5 mg
$56.0

$168.0
15449
TAT 2-4
 
0.5 mg

2.5 mg
$80.0

$198.0
15450
Thrombin Receptor Agonist
 
1 mg

5 mg
$98.0

$256.0
15451
Thymopentin
[69558-55-0]
5 mg

25 mg
$80.0

$240.0

15452
Thymus Factor
 
1 mg

5 mg
$45.0

$135.0
15453

Thyrotropin-Releasing Hormone
(TRH)
[24305-27-9]
5 mg

25 mg
$45.0

$135.0
15454
TRH, Free Acid
[24769-58-2]
5 mg

25 mg
$45.0

$135.0
15455
Prepro TRH (160-169)
 
1 mg

5 mg

$168.0
15456
Prepro TRH (178-199)
 
1 mg

5 mg
$98.0

$298.0
15457

Triptorelin, [DTrp6]-LH-RH, Amide
 
5 mg

25 mg
$45.0

$135.0
15458
Thymosin α1
 
1 mg

10 mg
$198.0

$450.0
15459

[Asp371]
Tyrosinase(369-377),human
 
1 mg

5 mg

$98.0
15460
Tuftsin
[72103-53-8]
5 mg

25 mg
$45.0

$135.0
Catalog  No

Product Name
CAS No
Size
Prices

15461
Universal TT epitope P2
(830-844)
 
1 mg

5 mg
$75.0

$225.0
15462
Uperolein
 
1 mg

5 mg
$75.0

$235.0
15463
Urocortin, human
[176591-49-4]
0.5 mg

1 mg
$125.0

$215.0
15464
Urocortin, rat
[171543-83-2]
0.5 mg

1.0 mg
$125.0

$215.0
15465
Urocortin II, human
 
0.5 mg

1 mg
$165.0

$268.0
15466

Urocortin II, mouse
 
0.5 mg

1 mg
$165.0

$268.0
15467

Urocortin III, human
 
0.5 mg

1 mg
$165.0

$268.0
15468

Urocortin III, mouse
[357952-10-4]
1 mg

5 mg
$165.0

$268.0
15469

Urodilatin CCC/ANP-95-126
 
1 mg
$240.0
15470
Uroguanylin, human
[154525-25-4]
0.5 mg

1 mg
$135.0

$235.0
15471
Urotensin I
 
0.5 mg

1 mg
$145.0

$245.0
15472
Urotensin II , human
 
0.5 mg

1 mg
$98.0

$168.0

15473
Urotensin II (Frog)
 
0.5 mg

1 mg
$178.0

$215.0
Catalog  No

Product Name
CAS No
Size
Prices

15474

Vanilloid Receptor Subtype 1
(VR1)
 
1 mg

5 mg
$98.0

$198.0

15475

RC-160(Vapreotide)
  0.5 mg

1 mg
95.0
$170.0

15476

[Lys8] Vasopressin
 
1 mg

5 mg
$40.0

$120.0
15477

[Arg8]-Vasotocin
 
1 mg

5 mg
$40.0

$120.0
15478

Vasoactive Intestinal peptide
[40077-57-4]

1 mg
$98.0

$180.0
15479

Vesicular Stomatitis Virus
peptide
 
1 mg

5 mg
$40.0

$120.0
15480
VIP, guinea pig
 
0.5 mg

1 mg
$98.0

$150.0
Catalog  No

Product Name
CAS No
Size
Prices
15481

W-K-Y-M-V-M-NH2
 
0.5 mg

2.5 mg
$60.0

$180.0
Catalog  No

Product Name
CAS No
Size
Prices
15482

Xenin
 
0.5 mg

1 mg
$98.0

$180.0
15483

Xenopsin
 
1 mg

5 mg
$35.0

$105.0
Catalog  No

Product Name
CAS No
Size
Prices
15484

Dansyl-Y-V-G
[113527-49-4]
25 mg

50 mg
$140.0

$198.0
Catalog  No

Product Name
CAS No
Size
Prices

15485

Z-Ala-Ala-Leu-pNA
 

100 mg

$98.0

15486

Z-D-E-V-D-AMC
  5 mg

10 mg
140.0

$230.0

15487

Z-F-R-AMC
 
10 mg
50 mg
$128.0

$380.0
15488

Z-Pro-D-Leu
 
10 mg

50 mg
$80.0

$198.0
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z