YOUR COMANY NAME HERE
Catalog  No
Product Name
CAS No
Size
Prices
15001
Ac-GPK-pNA
 
25 mg
$495.0
15002
Ac-GPK(Ac)-pNA
 
25 mg
$495.0
15003
Ac-IEAR-pNA
 
25 mg
$495.0
15004
Ac-IETD-pNA
 
25 mg
$495.0
15005
Ac-VEID-pNA
 
25 mg
$495.0
15006
Ac-YVAD-pNA
 
25 mg
$495.0
15007
ACTH(1-4)
 
5 mg
$56.0
15008
ACTH(4-10), human
[4037-01-8]
5 mg
$75.0
15009
ACTH(1-10), human
[2791-05-1]
5 mg
$56.0
15010
ACTH(1-13), human
[22006-64-0]
1 mg
$46.0
15011
ACTH(1-14), human
 
1 mg

5 mg
$47.0

$185.0
15012
ACTH(1-16), human
[5576-42-1]
1 mg
$58.0
15013
ACTH(1-17), human
[7266-47-9]
1 mg
$58.0
15014
ACTH(1-24), human
[16960-16-0]
1 mg
$58.0
15015
ACTH(1-39), human
[9002-60-2]?
1 mg
$465.0
15016
ACTH(1-39), rat
[77465-10-2]
0.5 mg

1 mg
$95.0

$155.0
15000
ACTH(18-39), human
[53917-42-3]
1 mg

5 mg
$95.0

$350.0
15017
Adipokinetic Hormone, AKH,
locust
 
1 mg
$45.0
15018
Adipokinetic Hormone II from
Locusta migratoria
 
1 mg

5 mg
$70.0

$212.0
15019
Adipokinetic Hormone II from
Schistocera gregaria
 
1 mg

5 mg
$45.0

$135.0
15020
Adipokinetic Hormone
 
1 mg

5 mg
$38.0

$114.0
15021
Adrenomedullin(1-52)
[148498-78-6]
0.5 mg

1 mg
$260.0

$ 455.0
15022
Adrenomedullin(1-52)
 
0.5 mg

1 mg
$225.0

$395.0
15023
Adrenomedullin(22-52),
human
 
0.5 mg

1 mg
$160.0

$260.0
15024

Adrenorphin
 
5 mg
$105.0
15025

Allatostatin I
[123338-10-3]
5 mg
$119.0
15026
Alytesin
 
5 mg
$99.0
15027
b-Amyloid(1-42), human
 
0.5 mg

1 mg
$182.0

$274.0
15028
b-Amyloid peptide(1-42), rat
[107761-42-2]
0.5 mg

1 mg
$175.0

$305.0
15029
b-Amyloid (1-40), rat
[131438-79-4]
0.5 mg

1 mg
$165.0

$285.0
15030
b-Amyloid (1-40), UltraPure,
TFA
 
0.5 mg

1 mg
$182.0

$274.0
15031
b-Amyloid (25-35)
[131602-53-4]
1 mg

5 mg
$54.0

$162.0
15032
Amylin (IAPP)(Feline)
 
0.5 mg

1 mg
$225.0

$345.0
15033
Amylin, human
[122384-88-7]
0.5 mg

1 mg
$135.0

$235.0
15034
Amylin(8-37), human
 
0.5 mg

1 mg
$132.0

$225.0
15035
Amylin, rat
 
0.5 mg

1 mg
$132.0

$225.0
15036
Amylin(8-37), rat
 
0.5 mg

1 mg
$98.0

$168.0
15037
Angiotensinogen(1-14),
human
[104180-23-6]
1 mg

5 mg
$35.0

$105.0
15038
Angiotensin, Canine, rat
 
5 mg

25 mg
$36.0

$118.0
15039
Angiotensin I, human
[70937-97-2]
5 mg

25 mg
$25.0

$75.0
15040
Angiotensin I[Des-Asp1-],
human
 
5 mg

25 mg
$25.0

$75.0
15041
Angiotensin II, human
[68521-88-0]
5 mg

25 mg
$35.0

$115.0
15042
[Sar1]Angiotensin II
 
5 mg

25 mg
$35.0

$115.0
15043
[Val5]Angiotensin II, human
 
5 mg

25 mg
$35.0

$115.0
15044
Angiotensin II(1-4), human
 
5 mg

25 mg
$35.0

$115.0
15045
Angiotensin(3-8), human
[12676-15-2]
5 mg

25 mg
$35.0

$115.0
15046
Angiotensin II(4-8), human
 
5 mg

25 mg
$26.0

$78.0
15047
Angiotensin II [Sar1 IIe8]
 
5 mg

25 mg
$35.0

$115.0
15048
Angiotensin III, human
 
5 mg

25 mg
$35.0

$115.0
15049
Angiotensin III
 
5 mg

25 mg
$35.0

$115.0
15050
Angiotensin Converting
Enzyme Inhibitor
[35115-60-7]
5 mg

25 mg
$26.0

$78.0
15051
Anorexigenic Peptide
 
1 mg

5 mg
$21.0

$63.0
15052
a-ANF(1-28), human
[91917-63-4]
0.5 mg

1 mg
$132.0

$220.0
15053
ANP(1-30), frog
 
0.5 mg

1 mg
$132.0

$220.0
15054
ANP(1-11), rat
 
1 mg

5 mg
$45.0

$135.0
15055
Antagonist G
 
0.5 mg

1 mg
$95.0

$145.0
15056
Antiestrogen
 
0.5 mg

1 mg
$74.0

$112.0
15057
Apamin
[24345-16-27]
0.5 mg

1 mg
$75.0

$115.0
15058
Apelin-13, human, bovine
 
0.5 mg

1 mg
$58.0

$88.0
15059
Atrial Natriuretic
Peptide(1-28), rat
[88898-17-3]
0.5 mg

1 mg
$115.0

$199.0
15060
Atriopeptin I
[89139-53-7]
0.5 mg

1 mg
$80.0

$156.0
15061

Atriopeptin II (rat, rabbit,
mouse)
[89139-54-8]
0.5 mg

1 mg
$120.0

$198.0
15062

Atriopeptin III
[90817-13-3]
0.5 mg

1 mg
$108.0

$185.0
15063
Auriculin A
[91421-87-3]
0.5 mg

1 mg
$108.0

$185.0
15064
Autocamtide 2
 
1 mg

5 mg
$56.0

$168.0
15065

A-G-D-V
 
5 mg

25 mg
$95.0

$275.0
15066
A-L-A-L
[84676-48-2]
1 mg

5 mg
$25.0

$75.0
15067
A-K-R-R-R-L-S-S-L-R-A
 
1 mg

5 mg
$55.0

$220.0
ACES Pharma, Inc


Alphabetical Search for Catalog Peptides
AP